BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1- Türkçe bildiri özetlerinde Türk Dil Kurumunun son baskı “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır.
2- Bildiri, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
3- Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır.
4- Sempozyum süresince sunum için uygun ortam bulunacaktır. Katılımcılar sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araçları önceden sempozyumun congress.silkroad@gmail.com sekreterya adresine bildirmelidirler.
5- Bildiri metni A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Bildiri tam metinleri 15 sayfayı (şekil, tablo vb. dâhil) geçmemelidir.
6- Bildiri Başlığı, “Times New Roman” yazı karakterinde, tümü büyük harf, “12 punto” ve kalın olarak; bildiri özet metni ise 11 punto tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
7- Bildiri başlığının altına bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu ve mail adresi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir.
8- Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan 200-250 kelimelik özetler (Türkçe ve İngilizce)  ve tam metin (Türkçe veya İngilizce) aşağıdaki taslağa uygun olarak congress.silkroad@gmail.com elektronik posta adresine gönderilebilir.

Bildiri Başlığı:
Yazar:
Bildiri Özeti:
Anahtar Kelimeler:

SERGİ ŞARTNAMESİ: Sergi Katılımcı Bilgi Formu
1-Sanatçı bir veya iki çalışma ile katılabilir.
2-Çalışmalar pano ve şövalede durabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
3-Çalışmanın arkasına mutlaka adres ve iletişim bilgilerinizi yazınız.
4-Sergi katılım ücreti 150 TL’dir. İkinci eser katılım ücreti 100 TL’dir.
5-Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
6-Jüri Kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar, en geç 20 Nisan 2019 tarihine kadar bildirilecek adrese elden teslim edilmeli veya kargo ile göndermelidir. Bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirilmeyecektir.
7-Çalışmalar, açıklanacak tarihten itibaren belirtilen adrese ücreti ve sorumluluğu sanatçıya ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir.
8-İsteyen sanatçı serginin son günü ve sonrası eserini elden alabilecektir.
9- Eserin ulaştırılması ve sergi bitiminde sanatçıya geri gönderilmesi gibi hususlar sanatçının sorumluluğunda olup, ilgili masraflar sanatçı tarafından karşılanacaktır. Çalışmaların gönderilmesi, taşınması ve sergilenmesi esnasında hasar görmesi ve kaybolması gibi olumsuzluklardan ve on beş gün içinde geri alınmayan veya kargo ile gönderilmesi durumunda teslim alınmayan ya da sanatçının yanlış adres bildiriminden kaynaklanan çalışmaların geri dönmesinden ve bununla ilgili masraflardan ISSRAS Düzenleme Kurulu ve Sempozyum ortakları sorumlu değildir.