1. Uluslararası İpekyolu Akademik çalışmalar Sempozyumu online düzenlenecek olup sempozyum katılım bedeli 100 TL’dir, yurt dışından  katılım 50 €.

2. Bir yazar en fazla üç bildiri ile katılabilir. Bu durumda her bir bildiri için 100 TL ödemelidir.

3. Çok yazarlı bildirilerde her bir yazar için ayrı ödeme yapılmalıdır. 

4. Çok yazarlı bildirilerde sorumlu yazar diğer yazarların katılım belgesini alabilir.

5. Sempozyum katılım bedeli aşağıdaki hizmetleri kapsar: yaka kartı, katılım belgesi.

6.Konaklama ve ulaşım sempozyum katılımcılarına aittir.