• ​​İnsan ve Toplum Bilimleri alanına giren bütün konular sempozyum içeriğine uygundur. Ayrıca aşağıda belirtilen bilim alanlarıyla ilgili özel oturumlar oluşturulacaktır.
 • Dil ve Edebiyat Çalışmaları
 • Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Sanat Tarihi)
 • Matematik ve Fen Bilimleri
 • Mühendislik
 • Tıp
 • Spor Bilimleri
 • Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji
 • Uluslarası İlişkiler, Kamu Yönetimi
 • Filoloji, Dilbilim
 • Eğitim Bilimleri
 • Kütüphanecilik, Müzecilik
 • Teoloji
 • ​İktisat, İşletme​
 • Turizm