Slide 7. İpek Yolu
Akademik Çalışmalar
Sempozyumu
7ᵗʰ Internatıonal

Symposıum on Sılk Road

Academıc Studıes
6-8 Haziran 2024

Tiflis
Slide Sempozyum
Programına
Göz Atın
Sempozyum programı
7. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
6-8 Haziran 2024
İpek Yolu coğrafyasında ticaretle birlikte artan dolaşımın bilimsel ve kültürel etkileşimi de yıllar boyu arttırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Toplumlar arasında bir köprü olma niteliği taşıyan İpek Yolu, yine bu toplumlar arasındaki bilgi alışverişini de sağlayarak üstün bir birikimin oluşmasına aracı olmuştur. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu multidisipliner yapısıyla 6-8 Haziran 2024 Gürcistan/Tiflis'te, University of Georgia (UG) ev sahipliğinde yapılacaktır.
Proje Ortakları