Slide 6. İpek Yolu
Akademik Çalışmalar
Sempozyumu
6ᵗʰ Internatıonal

Symposıum on Sılk Road

Academıc Studıes
1-2 Haziran

Belgrad
Slide Sempozyum
Programına
Göz Atın
Sempozyum programı
6. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
1-2 Haziran 2023
İpek Yolu, doğu ile batı arasındaki ticari etkileşim yoluyla farklı coğrafyalar arasındaki bilgi, kültür ve fikir alış-verişinin de merkezi olmuştur. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna uzanan İpek Yolu’nun yolun temas ettiği kültürleri ve İpek Yolu’nda taşınan tüm bilimleri ele alan 6. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu multidisipliner yapısıyla 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde Sırbistan/ Belgrad’da, Birleşmiş Milletler Barış Üniversitesi (ECPD) ev sahipliğinde hibrit olarak hem çevrimiçi hem yüz yüze gerçekleştirilecek.
Proje Ortakları