Yazım İlkeleri

Sempozyum multidisipliner bir yapıya sahiptir. Tüm bilim dallarından başvuru kabul edilmektedir.

Sempozyum dili İngilizce, Türkçe ve Sırpçadır.
Özetler 250-400 kelime aralığında Times New Roman formatında 11 punto ile yazılmalıdır. 3
ile 5 kelime arası anahtar sözcük yazılmalıdır. Hem İngilizce hem Türkçe özetlerin başlıkları
12 punto olmalıdır. Özetlerde başlıktan sonra yazar adı-adları, kurum bilgileri ve mail
adresine yer verilmelidir.
Özet formatı için tıklayınız.
Tam metinlerde APA 6 formatı uygulanmalıdır.