Başvuru

Sempozyum multidisipliner bir yapıya sahiptir. Tüm bilim dallarından başvuru kabul edilmektedir.

Yazım ilkelerine göre hazırladığınız bildiri özetlerinizi, word formatında, son başvuru tarihine
kadar congress.silkroad@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Kayıt

Sempozyum katılım ücreti 30 dolardır. Bildiri özeti kabul edilen katılımcılara ödeme bilgileri
davet-kabul mektubuyla bildirilecektir.