• Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 05.10.2020

  • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 04.12.2020

  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 05.12.2020

  • Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih: Kabul mektubunun alınmasından sonraki 15 gün içinde

  • Kongre Programını İlanı: 05.12.2020

  • Kongre Başlangıç Tarihi: 17.12.2020

  • Kongre Bitiş Tarihi: 18.12.2020